01 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – See You Again (Vocal by a-chi-a-chi) (Takeshi Ike).flac
02 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Step (Vocal by Mayumi Tanaka) (Hitomi Tachibana).flac
03 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Adventure (Vocal by Megumi Hayshibana) (Takeshi Ike).flac
04 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Himiko (Vocal by Megumi Hayshibana) (Takeshi Ike).flac
05 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Mr.Excuse Man (Vocal by Kazue Ikura) (Takeshi Ike).flac
06 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Prologue (Suite Soukaizan 2) ( Junichi Kanezaki).flac
07 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Wataru Theme ( Junichi Kanezaki).flac
08 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Wataru & Dragon ( Junichi Kanezaki).flac
09 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Monja Village ( Junichi Kanezaki).flac
10 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Evil Genie Appears ( Junichi Kanezaki).flac
11 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Uphill Battle ( Junichi Kanezaki).flac
12 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Anguish ( Junichi Kanezaki).flac
13 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Sadness (Satoshi Kadokura).flac
14 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Sentimental Mood (Satoshi Kadokura).flac
15 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Peace (Satoshi Kadokura).flac
16 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – Epilogue (Suite Soukaizan 2) (Satoshi Kadokura).flac
17 Mashin Hero Wataru 1 – Music Collection 2 – See You Again (Vocal by Kazue Ikura) (Takeshi Ike).flac

flac::296.7MB
链接:
提取码:1909