CD 1
01 – Puroroogu.flac
02 – Itsumo No Ohiru Fuukei.flac
03 – Daidokoro No Kyuuseishu.flac
04 – Nagoyaka Na Shokutaku.flac
05 – O Bentou Taiketsu.flac
06 – Ni Nin No Yuushoku.flac
07 – Ni Ni.flac
08 – Baabekyuu No Hi.flac
09 – Shion No Hyouhen.flac
10 – Tenkou No Riyuu.flac

CD 2
01 – Keiichi No Fuan.flac
02 – Ooishi No Raihou.flac
03 – Oyashiro Sama No Tsukai.flac
04 – Satoko, Toukou.flac
05 – Gyakutai No Taiou.flac
06 – Houjou Ka.flac
07 – Chinmoku No Riyuu.flac
08 – Oyashiro Sama No Tatari.flac
09 – Jidou Soudan Sho He No Hogo Yousei.flac
10 – Keiichi No Inori.flac

CD 3
01 – Jidou Soudan Sho No Ketsuron.flac
02 – 1500 Byou No Ketsudan.flac
03 – Satsujin Houhou Kenshou.flac
04 – Mi On He No Denwa.flac
05 – Satsujin Junbi.flac
06 – Satsujin.flac
07 – Shitai Shori.flac
08 – Takano To No Kaikou.flac
09 – Ni Nin No Keiichi.flac
10 – Konmei No Hina Misawa.flac

CD 4
01 – Irie Shinryou Sho.flac
02 – Satsujin No Shouko.flac
03 – Futatabi Houjou Ka He.flac
04 – Tatari Goroshi.flac
05 – Saigo No Juso.flac
06 – Hina Misawa Dai Saigai.flac
07 – Epiroogu 1.flac
08 – Epiroogu 2.flac

flac::1.4GB
链接:
提取码:1909