01 – OMEN.flac
02 – Z.O.M.B.I.E..flac
03 – THE RETURNZ.flac
04 – Sora wo Torimodoshita hi.flac
05 – Ashita no Namae.flac
06 – NON PHIXION.flac
07 – WHO’S THAT.flac
08 – Niji.flac
09 – MAGIC.flac
10 – FACE YOUR HAND TOWARD THE SUN.flac
11 – Shingou.flac
12 – Konote ni Tsukanda Shinjitsu.flac
13 – Tomoni Ikou.flac
14 – REMAINS.flac
15 – track15.flac
16 – track16.flac
17 – track17.flac
18 – track18.flac
19 – track19.flac
20 – track20.flac
21 – track21.flac
22 – track22.flac
23 – track23.flac
24 – track24.flac
25 – track25.flac
26 – track26.flac
27 – track27.flac
28 – track28.flac
29 – track29.flac
30 – track30.flac
31 – track31.flac
32 – track32.flac
33 – track33.flac
34 – track34.flac
35 – track35.flac
36 – track36.flac
37 – track37.flac
38 – track38.flac
39 – track39.flac
40 – track40.flac
41 – track41.flac
42 – track42.flac
43 – track43.flac
44 – track44.flac
45 – track45.flac
46 – track46.flac
47 – track47.flac
48 – track48.flac
49 – track49.flac
50 – track50.flac
51 – track51.flac
52 – Tomoni Ikou (Version Pure).flac

flac::330MB
链接:
提取码:1909