01 – Tamashii no Rufuran (Yoko Takahashi).flac
02 – Thanatos – If I Can’t Be Yours – (Loren & Mash).flac
03 – Kokoro yo Genshi ni Modore (Yoko Takahashi).flac
04 – Thanatos – If I Can’t Be Yours – (Loren & Mash) – Nine Years After Mix.flac
05 – Tamashii no Rufuran (Instrumental).flac

flac::186.3MB
链接:
提取码:1909