01 – Tamashii no Rufuran (Yoko Takahashi).flac
02 – Kokoro yo Genshi ni Modore (Yoko Takahashi).flac
03 – Tamashii no Rufuran (Instrumental).flac
04 – Kokoro yo Genshi ni Modore (Instrumental).flac

flac::141.9MB
链接:
提取码:1909