01 – Pure Isu Obu Piriodo.flac
02 – Hanbun Dake No Ai.flac
03 – Pure Isu Obu Piriodo (Off Voacl).flac
04 – Hanbun Dake No Ai (Off Voacl).flac

flac::117.5MB
链接:
提取码:1909