01. Christmas Tree – Seiko Matsuda.flac
02. クリスマス・メドレー – Seiko Matsuda.flac
03. 恋人がサンタクロース – Seiko Matsuda.flac
04. Blue Christmas – Seiko Matsuda.flac
05. ジングルベルが聞こえない – Seiko Matsuda.flac
06. 星のファンタジー – Seiko Matsuda.flac
07. Pearl-White Eve – Seiko Matsuda.flac
08. 二人だけのChristmas – Seiko Matsuda.flac
09. Last Christmas – Seiko Matsuda.flac

flac::251.6MB
链接:
提取码:1909