01 HOLD ON (TV SIZE).mp3
02 WINGS (TV SIZE).mp3
03 Suisei Shoutotsu ~ Shinpi no Zennou Lemono.mp3
04 JINGLE.mp3
05 ARMED ARM.mp3
06 GUYSTARS no Sentou.mp3
07 Shai no THEME.mp3
08 Kogata CREATURE.mp3
09 CREATURE no Shuugeki.mp3
10 SHAMBALA.mp3
11 Tsutsuira Zoku no Odori ~ Buzoku chou tachi.mp3
12 Shioru no Kurashi ~ Kodomo tachi to Suramu Machi.mp3
13 Inbou.mp3
14 Kyuushuu.mp3
15 LEON he no REQUIEM.mp3
16 INAMUNA no DOBIASU.mp3
17 WESTER ie.mp3
18 Youki na VICTORY.mp3
19 BIOSUITS to MEGASUITS.mp3
20 Shioru no Tami no THEME.mp3
21 DARK – FANTASY.mp3
22 NAMUSOSU to CYCLOPS.mp3
23 FANTASTIC BEAUTY.mp3
24 BIOSUITS Bousou ~ GIGASUITS.mp3
25 PIRA no Ikari.mp3
26 Ikari no DEAN.mp3
27 Sensou to Hanran.mp3
28 ALKION no Omoide.mp3
29 Shai no Tatakai.mp3
30 MARII no THEME.mp3
31 CHRIS no Tatakai.mp3
32 CANCER – CREATURE.mp3
33 DEAN FUKKATSU.mp3
35 CHRIS no Ketsui.mp3
36 Shai Ai no THEME.mp3
37 True Answer (TV SIZE).mp3

mp3::163.8MB

链接:
提取码:1909