01 – Kogane no Hikari.mp3
02 – Kogane no Hikari (instrumental).mp3
03 – Kogane no Hikari NUMBER201 Re-mix.mp3

mp3::39MB

链接:
提取码:1909