01 Masamichi Amano – Sabaku no Densetsu.mp3
02 Masamichi Amano – Kouya no Ikkenya.mp3
03 Masamichi Amano – Yuujou no Juudan.mp3
04 Masamichi Amano – Saraba Tomo yo.mp3
05 Masamichi Amano – Outotsu Konbi Toujou.mp3
06 Masamichi Amano – Fedayeen no Kunou.mp3
07 Masamichi Amano – GinRei of Arabia.mp3
08 Masamichi Amano – PEEPING Tetsugyuu.mp3
09 Masamichi Amano – Bojou.mp3
10 Masamichi Amano – Sabaku no Kougun.mp3
11 Masamichi Amano – Karei Naru Henshin.mp3
12 Masamichi Amano – Iseki.mp3
13 Masamichi Amano – Kairiki Otokotachi no Tatakai.mp3
14 Masamichi Amano – GinRei no Hangeki.mp3
15 Masamichi Amano – Yuujou Aru Settoku.mp3
16 Masamichi Amano – Ano Yama ni Nobore – Aoi Hitomi no GinRei.mp3
17 Masamichi Amano – Mishiyou Kyoku 1.mp3
18 Masamichi Amano – Mishiyou Kyoku 2.mp3
19 Masamichi Amano – Mishiyou Kyoku 3.mp3
20 Masamichi Amano – Demo Kyoku 1.mp3
21 Masamichi Amano – Demo Kyoku 2.mp3
22 Masamichi Amano – Demo Kyoku 3.mp3

mp3::112.5MB
链接:
提取码:1909